STRESSHANTERING HRV

KostRehabStresshantering

Heart Rate Variability HRV träning utgår från att hjärtat kan öka och minska tempot i kroppen. Du lär dig att ladda och frigöra dina energier för prestation och återhämtning.
Med hjälp av din andning, mentalt och emotionellt fokus - kan du påverka hjärtats rythm. Hrv träning är mycket bra vid stress, trötthet, högt blodtryck, avsaknad av vitalitet eller för att öka allmänt välbefinnande.


HRV Träning ger direkt feedback av nervsystemets balans. Dvs klienten ser direkt hur sympatiska(Gas) och parasympatiska (broms) system påverkas av fokusering, andning och emotionell träning. Genom att tränar upp mitt bästa tillstånd skapar klienten nya normallägen som gynnar återhämtning och prestation. Idag ser vi starkt ökat intresse av HRV Träning från näringslivet, idrotten och företagshälsovården .


HeartMaths HRV emwave PRO ( ett mätprogram ) , följer hjärtrytmen och visar nivå av fysiologisk koherens – ett optimalt tillstånd där hjärtat, sinnet och känslorna är verksamma i synk och i balans och immun-, hormon- och nervsystemet fungerar i ett tillstånd av harmonisk samordning. Detta tillstånd beskrivs som kroppens egna dörr till ökad balans, där autonom påverkan ökar genom andning, mentalt och emotionellt fokus.
Kontakta oss för mer information

elin@kostrehab.se

073 5284597