KINESISK MEDICIN

Traditionell Kinesisk Medicin


I Kinesisk Medicin diagnostiserar vi de organ som reglerar kroppsliga funktioner så som matsmältning, åldrande och andning. Sjukdom är en disharmoni i samspelet.Vad är en akupunktör?

Internationell standard föreskriver att en akupunktör ska ha studerat akupunktur och kinesisk medicin flera år. i Europa är miniminivån tre år. I Västvärlden krävs också omfattande kunskaper i s.k. skolmedicin, vilket är den medicin som utövas inom konventionell sjukvård. Jag har studerat kinesisk medicin i tre år på Akupunkturakademin i Stockholm samt gjort praktik på Chinese Medical Center för DR Yang samt har basmedicinska kunskaper/kurser.


Hur fungerar akupunktur?

Akupunktur påverkar allmäntillståndet och medverkar till homeostas/jämnvikt i kroppens funktioner.
Det anses som en av grundpelarna inom traditionell kinesisk akupunktur att stödja redan befintlig god hälsa såsom att exempelvis påverka blodtrycket att hållas på en fortsatt normal nivå. Sjukdomsbehandling är också en del av akupunkturen och gäller både vid kroppslig såväl som själslig ohälsa. Behandlingsområdena är av mycket skiftande slag och av ett stort antal tillstånd eftersom akupunkturen påverkar hela kroppen. WHO listar och dokumenterar sjukdomar, symtom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt genom kontrollerade studier.

Behandlingar inom TKM syftar framför allt till att återställa balansen i kroppen. Sjukdomar och symptom betraktas alltså som obalanser i kroppen. När kroppen mår bra och vi är mentalt i balans blir vi inte lika lätt sjuka. När kroppen är svag blir vi lätt påverkade av omgivningen och upplever olika symptom.


Att ställa diagnos enligt TKM innebär att man identifierar mönster av disharmoni. Vi utför diagnostik genom bl.a: pulstagning och tungdiagnostik.


Inom TKM pratikserar vi: Akupunktur, Akupressur, Koppning  samt Kostråd.


Forskning styrker god verkan


Akupunkturens effekt styrks idag genom tusentals studier. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppen till homeostas – jämvikt. Bland annat påverkas lymf- och blodflödet; inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har en tydlig lugnande verkan.